Az elmúlt évek tapasztalatai erősítették azt az alapítványi kezdeményezést, hogy „Szülői Fórumok” keretében adjunk át információkat, hogy teret nyissunk kérdések-válaszok formájában egy közös eszmecserére. 2012-ben két alkalommal valósítottuk meg programunkat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy minél korábban jutnak el az információk, a megfelelő támogatás, segítségnyújtás lehetőségei a családokhoz, annál hamarabb van esély, az amúgy is nehéz serdülőkorból átsegíteni a fiatalt, a fiatal felnőtt korba. A program célja, hogy a szülők tájékozottak legyenek a magatartási/pszichés és a különböző addikciós (alkohol, gyógyszer, étkezési zavarok, illegális szerek, internet, játék) problémákról, meglegyen a lehetőségük, a tudásuk az esetleges probléma felmerülésekor, hogy hová fordulhatnak, mit tehetnek, milyen eszközöket alkalmazhatnak.
A Fórum főbb pontjai: az addikciós problémák körüljárása, az addikciós problémákra utaló jelek, a rendszerszemléletű megközelítés megismertetése, valamint a szülői készségek fejlesztése.
A Fórum főbb témái: a helyes információk átadása, a legális, illegális szerhasználat kiváltó tényezői, magatartási, viselkedési problémák a családban, a serdülőkor feladatai, nehézségei, a család szerepe, lehetőségei, miben áll az iskola szerepe, valamint mit tehetnek a kortársak.